Dan Kristensen

Nordjysk folketingskandidat
  Erhverv
  Forsvar
  Miljø
  Sundhed
  Skat
  Uddannelse
  Landbrug
  Velfærd igen >

"Genskabe" velfærdsstaten...??

Socialdemokratiet rejser rundt og siger at de vil genskabe den velfærdsstat som de efterlod den. Det vil sige at hvis de får regeringsmagten vil de:

 • Reducere antallet af operationer på sygehusene med 100.000 årligt
 • Fjerne venteliste garantierne på behandling
 • Afskedige over 1.200 sygeplejersker og 1.100 læger
 • Reducere barselsorloven
 • Rive nye handicapboliger ned
 • Beskære politiet med 1,8 mia og afskedige flere hundrede betjente
 • Reducere straffene for vold
 • Opkræve kr. 2.000 mere om året for en helt almindelig familie
 • Reducere straffen for vold
 • Lempe udlændingepolitikken
 • Øge generationsskiftebeskatningen
 • Droppe behandlingsgarantien for stofmisbrugere
 • Hæve priserne i dagpleje og børnehaver
 • Droppe pasningsgarantien
 • Øge ledigheden
 • Reducere antallet af dansk og matematik timer i skolen

Det er noget af det der skal til for at fuldføre de socialdemokratiske løfter om at reetablere den velfærdsstat de efterlod sig i 2001. Hvem ønsker dette udover socialdemokraterne?