Dan Kristensen

Nordjysk folketingskandidat
  Erhverv
  Forsvar
  Miljø >
  Sundhed
  Skat
  Uddannelse
  Landbrug
  Velfærd igen..?

Miljøpolitik

"Vækst er ikke god, hvis den ødelægger vort miljø. Økonomi og miljø er to sider af samme sag". Sådan sagde Poul Schlüter i sin åbningstale i 1991. Dette er et meget rammende for den miljømæssige problemstilling vi står overfor. For hvad hjælper det med økonomisk vækst at skaffe os og vores efterkommere flere penge mellem hænderne, hvis luften er giftig at indånde, vandet farligt at drikke og jorden umulig at dyrke? Ingenting.

Der er ikke udbredt enighed om hvor stor en del af den globale opvarmning der er menneskeskabt og hvor stor en del der er en naturlig udvikling. Når en majoritet af internationale forskere mener der kan være tale om et menneskeskabt fænomen – så må man imidlertid spørge sig om vi skal tage den chance det er at fortsætte den nuværende forurening? Vi har ingen mulighed for at genskabe hvad vi eventuelt har ødelagt, hvis det om mange år viser sig at vi rent faktisk har skabt uoprettelige skader…….tør vi efterlade den ubetalelige regning i børneværelset?

Venstrefløjen i dansk politik får det ofte til at lyde som om at økonomisk vækst og miljømæssig balance er to uforenelige ting. Det er bare slet ikke tilfældet. Miljøvenlig politik er ikke uforenelig med erhvervsvenlig politik. Men vi skal have de miljømæssige konsekvenser i tankerne når forskellige politikker udformes. Og så skal der fortsat satses på miljømæssig forskning.

Danmark har skabt titusindvis af arbejdspladser på miljøvenlige ”tiltag”. Tag nu bare vindmølleindustrien som skaber masser af vækst og indtjening til Danmark. Brint eventyret der er under udvikling i Hobro kan måske blive det næste økonomiske og miljømæssige eventyr for Danmark. Der er rundt omkring i verden en stærkt stigende tendens til at tænke miljøvenligt – og dansk miljøteknologi skal nok vise sit værd.

Økonomiske muligheder eller ej – så skal vi alligevel indstille os på at de fossile brændstoffer en dag slipper op. Hvis Danmark er på forkant med udviklingen står vi stærkt.

Et af de miljøpolitiske redskaber som blev flittigt brugt af SR regeringerne var de grønne afgifter. Med skattepakken i efteråret 2007 stiger de grønne afgifter igen med inflationen. Der er altså ikke tale om nogen reel skattestigning der her pålægges erhvervslivet. Det nytter nemlig ikke pålægge mange nye grønne afgifter som kun medfører at virksomhederne flytter til udlandet – hvor de så kan forurene uden besnærende danske miljøregler. Derfor må vi ikke komme tilbage til tidligere tiders SR politik hvor miljøafgifterne var en skatteskrue der lige kunne få en ekstra omdrejning engang imellem.

Vi bør efter min mening også til at tale om ”grønne skattelettelser”. Virksomhederne skal have skattelettelser hvis de er i stand til at formindske deres forurening fra det nuværende niveau. Det skal kunne betale sig at tænke miljøvenligt.

Samtidig skal Danmark naturligvis arbejde for at få et så velfungerende globalt marked for handel med forureningskvoter som muligt. Forureningsbekæmpelsen sker der hvor det kan gøres billigst.

Når venstrefløjen kritiserer regeringens miljøpolitik er det vanskeligt ikke at få kvalme. INGEN i verdenshistorien har været mere svinske end de tidligere socialistiske stater rundt omkring i verden. Det har efterladt sig miljømæssige katastrofer i et omfang man slet ikke fatter. Hvordan venstrefløjs politikere som den tidligere DKP formand Ole Sohn kan finde på at kritisere den danske regering på miljøområdet er simpelthen mig en gåde!!

Danmark har med Connie Hedegaard fået en miljøminister der har igangsat en lang række projekter med naturparker og beskyttelse af sårbare områder. Regeringens prioritering af miljøet skal forblive højt – og Danmark skal i forbindelse med den internationale miljøkonference i København i 2009 vise et godt eksempel. Det gør vi allerede.

Derfor:

  • Virksomhederne skal have grønne skattelettelser for at nedbringe forureningen
  • De grønne afgifter skal omlægges således at f.eks. miljøvenlige biler beskattes mindre
  • Danmark skal satse på udvikling af miljøvenlig teknologi.