Dan Kristensen

Nordjysk folketingskandidat
  Erhverv
  Forsvar
  Miljø
  Sundhed >
  Skat
  Uddannelse
  Landbrug
  Velfærd igen..?

Sundhedspolitik

Regeringen har indført frit valg af sygehus og en ventetidsgaranti på 1 måned. Det frie sygehusvalg er godt – men en ventetidsgaranti på 1 måned er lige ambitiøst nok for en lang række sygdomme. Det er nemlig dyrt at skulle opretholde en stor kapacitet der ikke altid udnyttes – så for en række ikke livstruende sygdomme synes jeg ikke det er urimeligt at vente op til 2 måneder fordi det gør det lettere at optimere behandlingen på sygehusene.

Når det derimod gælder livstruende sygdomme skal vi derimod sætte ind med behandling akut hvis det er muligt. Hvis vi indretter systemerne således at sygehusene arbejder bedre sammen omkring behandlingen af patienter kan der indføres akutbehandling af livstruende sygdomme uden at det kræver en masse ekstra ressourcer. Det det altså de samme antal patienter der skal behandles uanset om vi har en akut behandling eller ej – så alt i alt vil det ikke kræve nogen overkapacitet at behandle patienterne akut. ”Prisen” er blot at patienterne skal være villige til at modtage behandlingen overalt i landet hvor der nu på et givet tidspunkt måtte være ledig kapacitet – og det er altså en overkommelig ”pris” at betale for omgående at blive behandlet for en livstruende lidelse.

Der er generelt brugt rigtig mange ekstra ressourcer på at nedbringe ventetiderne under KV regeringen - og det er også lykkedes. Antallet af operationer er steget voldsomt siden 2001.

En stor del af de mange mia de ekstra penge der er investeret i sundhedsvæsnet siden 2001 er kommet kræftpatienter og kirurgiske patienter til gode. Det er imidlertid tid til også at investere ekstra penge i det medicinske område. På mange medicinske afsnit er der tale om ganske tunge patienter der har behov for mere tid til pleje og omsorg. En sådan oprustning er desuden også nødvendig for overhovedet at skabe nogle arbejdsvilkår der gør det attraktivt for personalet at være ansat på medicinske afsnit.

De private sygehuse er et supplement til de offentlige sygehuse når ventetiden indenfor enkelte områder er blevet for høj. Men de offentlige sygehuse skal altid - og vil altid - være hjørnestenen i det danske sundhedssystem.

En stadig stigende trussel mod sundhedstilstanden er det stigende antal overvægtige. Det er stærkt foruroligende. Vi bør gøre alt for at informere om betydningen af sund livsstil allerede i de unge år. Der bør tilbydes sund skolemad på alle folkeskoler. Frugt og grønt bør endvidere også gøres billigere gennem fritagelse for momsbetaling. Det vil være en fremragende ”investering”. Vi er nød til at gøre hvad der er muligt for at få folk til at spise mere frugt og grønt – det smager jo slet ikke så dårligt…… :-)

Der skal sikres:

  • En stærk offentlig sygehussektor som grundstenen i det danske sundhedsvæsen.
  • Fokus på ressourcetildelingen til det medicinske område.
  • Styrkelse af den forebyggende indsats.
  • Momsfritagelse på frugt og grønt.