Dan Kristensen

Nordjysk folketingskandidat
  Erhverv >
  Forsvar
  Miljø
  Sundhed
  Skat
  Uddannelse
  Landbrug
  Velfærd igen..?

Erhvervspolitik

Dansk erhvervsliv skal forkæles en lille smule. Uden et stærkt og velfungerende erhvervsliv har vi ikke den velstand og det velfærdssystem vi gerne vil have.

Erhvervslivet oplever i disse år en markant mangel på arbejdskraft. Åbning mod øst kan muligvis tiltrække noget arbejdskraft – men det løser ikke hele problemet. Vi skal også via bl.a. skattepolitikken sikre at det er attraktivt for såvel dansk som udenlandsk arbejdskraft at være i landet.

Regeringen har taget initiativer til at fremme iværksætterkulturen – og det er en god start. Iværksætterkulturen skal imidlertid rodfæstes allerede i skolesystemet – hvor iværksætteri på det nærmeste skal sættes på kalenderen. Eleverne skal opmuntres til at forsøge at realisere deres ideer.

Danmark lever i en global verden – og de dage hvor vi kunne lukke af for omverdenen er ovre (heldigvis!). Danmark skal konkurrere på viden – men vi kan ikke længere regne med at være langt foran andre lande. Vi skal naturligvis fortsat stræbe for at højne uddannelsesniveauet – men vi skal indstille os på den globale konkurrence også på dette område. Der uddannes i disse år et astronomisk antal ingeniører i bl.a. østen – og outsourcing af bl.a. ingeniør arbejde til østen bliver dagligdags.

Et stærkt innovativt miljø med Universiteterne i centrum skal dog nok skabe nicher som danske (og udenlandske) virksomheder kan udnytte i Danmark. Det er derfor uhyre vigtigt at regeringen via xxx pulje har afsat mange mia de kommende år til forskning. Det er vigtigt at midlerne i høj grad kommer institutioner som f.eks. Aalborg Universitet til gode. Aalborg Universitet har vist en imponerende evne til at være innovativ – bl.a. gennem et godt samarbejde med erhvervslivet.

Outsourcing af danske opgaver til udlandet vil blive mere brugt i fremtiden – men også outsourcing fra udenlandske virksomheder til Danmark bliver virkelighed.

Dansk miljøteknologi er et eksempel på et område hvor der er indtil flere eventyr på vej. Danmark har i en årrække været førende i vindmølleindustrien – hvilket har skabt arbejdspladser og økonomisk vækst. Vi skal understøtte de innovative (f.eks. bølgeenergi og brintenergi) der udvikler næste generation indenfor den alternative energi. Der vil være uanede muligheder for danske erhvervsmæssige eventyr her.

Regeringen har gennem kvalitetsreformen mv sat fokus på hvordan vi forbedrer den offentlige sektor. Nu er tiden kommet til at sætte et tilsvarende fokus på hvordan vi gør det attraktivt at drive virksomhed i Danmark. En kommission bør nedsættes med deltagelse af spidserne i dansk erhvervsliv (folk af f.eks Jørgen Mads Clausens kaliber). De skal komme med en rapport med anvisninger på hvilke opgaver vi skal leve af i fremtiden og hvilke initiativer det offentlige skal tage for at skabe de rammer de private virksomheder skal udfylde.

Nu lader regeringen de grønne afgifter stige med inflationen. Det er også ok – vi skal have fokus på energisparende foranstaltninger. Men vi bør også indføre ”grønne skattelettelser” – således at virksomheder nedsætter den nuværende miljøbelastning præmieres herfor økonomisk.


Derfor

  • Forskning skal prioriteres højt – og institutioner som Aalborg Universitet skal prioriteres højt fordi de er innovative og evner at samarbejde tæt med private.
  • En kommission analysere hvilke rammer det offentlige skal stille til rådighed for virksomhederne i fremtiden.
  • Beaukrati for erhvervslivet skal minimeres
  • Mindre kontrol af virksomheder der overholder reglerne og mere kontrol af virksomheder der ikke overholder reglerne
Grønne skattelettelser til virksomheder der reducerer deres miljøbelastning.