Dan Kristensen

Nordjysk folketingskandidat
  Erhverv
  Forsvar
  Miljø
  Sundhed
  Skat
  Uddannelse >
  Landbrug
  Velfærd igen..?

Uddannelsespolitik

Det danske uddannelsessystem skal være i verdensklasse fra de første klasser i folkeskolen og op til de videregående uddannelser. Det skal ikke bare være en floskel vi fyrer af men noget vi rent faktisk også efterlever.

Det Konservative Folkeparti var ikke med i forrige skolereform og det kunne desværre ses. Med skolereformen gennemført i denne regeringsperiode er der endeligt sat fokus på faglighed i folkeskolen. Eleverne har nu fået flere timer i dansk, matematik og fysik. Forhåbentligt får danske børn så nu en faglighed der er på niveau med faglighed i andre lande.

Der skal være niveaudeling i på de ældste klassetrin, således at både de bogligt stærke og svage elever får en undervisning der passer til deres niveau.

Der har fra lærerside været rejst meget kritik af indførslen af nationale tests. Men det er et væsentligt redskab for ikke bare lærere men også for børn og forældre. Det er vigtigt at vide hvor børnene står rent fagligt. Det er jo vanskeligt at reagere på nogle mangler hvis man ikke kender dem. Erfaringerne med tests i Finland er gode - såvel lærere, elever og forældre er tilfredse med systemet. Lad os nu se hvordan det kommer til at gå de kommende par år så kan det jo være at vi skal tilpasse testsystemet så det passer til behovet i den danske folkeskole.

Nu skal den nye folkeskolelov have lov at virke så må vi se om der er om der er behov for justeringer.

På de gymnasiale uddannelser skal man blive bedre til at forberede eleverne kravene og indholdet i de videregående uddannelser såfremt eleverne viser interesse for at studere videre. Kun på denne måde vil det være muligt at undgå at et alt for stort antal studerende dropper ud af den valgte videregående uddannelse fordi de havde "valgt" forkert. Forkert valg af uddannelse er et spild af ressourcer for både den studerende samt samfundet som helhed.

En forudsætning for en skole i verdensklasse er at lærerne er top kvalificerede. Det er de fleste lærere heldigvis i dag. For at sikre at niveauet er i top i fremtidens skole skal lærerne helt eller delvis være universitetsuddannet. Kun ved at have lærere med et højt uddannelsesniveau får vi den bedste skole. Til gengæld skal lærere med en universitetseksamen også aflønnes herefter.

Derfor:

  • Det faglige niveau skal hæves
  • Niveaudeling på de ældste klassetrin.
  • Lad den nye skolereform virke inden vi ændrer igen
  • Læreruddannelsen skal udvikles og integreres med universitetsuddannelserne.