Dan Kristensen

Nordjysk folketingskandidat

  Erhverv
  Forsvar >
  Miljø
  Sundhed
  Skat
  Uddannelse
  Landbrug
  Velfærd igen..?

Forsvarspolitik

Forsvaret af Danmark kan kun ske i tæt samarbejde med vores allierede i NATO. Prisen for at Danmark nyder denne beskyttelse er at vi yder en betydende indsats i de udenlandske brændpunkter. Danske soldater i international tjeneste yder en fornem indsats for Danmark.

Det er helt og aldeles uacceptabelt når elementer på den danske venstrefløj opfordrer til vold mod danske styrker.

Danske styrker har gjort en stor indsats i såvel Irak som Afghanistan. Det er muligt at alt ikke er blevet fred og idyl hvor de har været men man må spørge sig hvad alternativet har været?

Ja, invasionen i Irak skete på baggrund af falske amerikanske efterretninger. Men den danske regering handlede ud fra de informationer der var til stede dengang. Man bør også huske hvem det egentligt var der blev sat fra magten nemlig en hensynsløs diktator der ikke var meget bedre end de gamle kommunistiske diktatorer. Tortur, mord og terror af befolkningen var hverdagen med Saddam stadig var ved magten. Verden er ikke blevet fattigere uden Saddam. Saddam var alternativet i Irak.

I Afghanistan har alternativet været at Telebans terror regime havde vundet frem med deraf følgende ekstrem undertrykkelse af alt og alle.

Vi skal uden tvivl være klar til at sende danske styrker til fredsbevarende missioner også i fremtiden men vi skal naturligvis også prioritere vores indsats. Vi kan ikke være alle steder og skal passe på ikke at overbelaste danske styrker med alt for mange fredsskabende eller fredsbevarende udsendelser. Som situationen er lige nu er synes jeg derfor ikke vi skal andres steder hen end Afghanistan. Så må andre nationer varetage opgaverne i Afrika eller hvor der nu måtte udbryde kriser.

Værnepligten er under KV regeringen både bevaret og moderniseret. Med det seneste forsvarsforlig er der også sikret flere ressourcer til indkøb af moderne militært udstyr. Danske soldater på internationale missioner udfører et farligt arbejde - og de skal have det bedste udstyr. Viser der sig behov for yderligere ressourcer skal de bevilges eller så tropperne trækkes hjem. Det skal ikke være derude uden den bedste isenkram.

Det danske forsvarsforbehold i EU skal væk. Verden har ændret sig siden Maastricht afstemningen i 1992, og det er ikke i Danmarks interesse ikke at kunne deltage fuldt ud i det forsvarspolitiske samarbejde i EU.

Derfor:

  • Danmark skal deltage i internationale operationer men vi kan ikke være alle.
  • Danske soldater skal have det bedste materiel og den bedst mulige uddannelse ellers skal vi ikke sende dem af sted.
  • Forsvarsforbeholdet skal væk.