Dan Kristensen

Nordjysk folketingskandidat
  Erhverv
  Forsvar
  Miljø
  Sundhed
  Skat >
  Uddannelse
  Landbrug
  Velfærd igen..?

Skattepolitik

Det danske skattetryk er højt - for højt. I hele OECD overgås vi faktisk kun af Sverige når det gælder skattetryk.

Socialdemokratiet forsøger ihærdigt at give befolkningen det indtryk at vi står med et valg mellem skattelettelser eller velfærd. Det er ganske enkelt noget vrøvl. Lettelser i indkomstskatten (specielt mellem- og topskatten) er ganske enkelt forudsætningen for at vi i fremtiden kan have det velfærdssamfund vi alle ønsker os. Manglen på arbejdskraft tvinger os simpelthen til at gøre det attraktivt at arbejde mere og dermed holde økonomien i gang og skabe skatteindtægter.

Den nuværende regering har som den første regering i et halvt århundrede gennemført reelle skattelettelser endda 2 gange. Indkomstskattene er lettet med op ca. kr. 20 mia siden SR-regeringen gik af. Det er da noget der kan mærkes!

Beskæftigelsesfradraget og lettelsen i mellemskatten i 2004 var stærkt medvirkende til at vi i dag har den laveste ledighed nogensinde. Det var den helt rette medicin dengang.

Lettelserne i top- og mellemskatten i 2007 har til formål at øge udbuddet af arbejdskraft. Danmark står med en gigantisk udfordring for at skaffe arbejdskraft i fremtiden. Det er derfor helt afgørende at vi ikke har et system der ikke giver folk incitament til at arbejde lidt mere. Ingen hverken kan eller vil tvinge folk til at arbejde mere men dem der har lyst til at give en hånd ekstra skal ikke straffes med at skulle betale 2/3 dele af skat når man tager en times arbejde ekstra.

Sænkning af topskatte procenten bliver det også nødvendigt at se på ellers risikerer vi simpelthen at de højtuddannede vælger at bosætte sig udlandet. Skattepolitikken er et meget vigtigt redskab i kampen for at tiltrække arbejdskraft til danske virksomheder.

To gange har Det Konservative Folkeparti nu stået fadder til vigtige lettelser i indkomstskatterne. Men vi må videre topskatten er fortsat for høj og til skade for det danske samfund. Dette gælder også samfundets svageste som ikke vil opleve velstandsstigninger hvis økonomisk vækst og dermed skatteprovenu begrænses fordi arbejdskraftudbuddet er for lille.

Selskabsskatterne skal harmoniseres på EU-niveau således at landene ikke kan "underbyde" hinanden på dette område

Derfor:

  • Skattelettelser er forudsætningen for god velfærd
  • Mellemskatten skal væk og topskatte procenten skal reduceres.
  • Alle fremtidige reelle skattelettelser skal ske i indkomstskatten.