Dan Kristensen

Nordjysk folketingskandidat
  Erhverv
  Forsvar
  Miljø
  Sundhed
  Skat
  Uddannelse
  Landbrug >
  Velfærd igen..?

Dansk landbrug

Landbruget har altid været en afgørende brik i dansk erhvervsliv.

Selvom lanbruget betydning for Danmark måske er aftaget lidt er det stadig blandt de absolut vigtigste erhverv i Danmark med udtrolig mange arbejdspladser knyttet til sig - og med en meget væsentligt del af dansk eksport.

Dansk landbrugs stærke position skal bevares. Det er derfor helt uholdbart når Socialdemokratiet f.eks i forbindelse med finansloven for 2005 foreslog at tredoble landbrugets jordskatter!

Landbruget skal passe på miljøet - og overholde vandmiljøplaner mv. Men landbruget skal også have lov at eksistere. Når produktionen kan udvides uden at det går ud over udledning i søer og åer skal det offentlige ikke stille sig i vejen for landbruget. Hvis dansk lanbrug skal overleve skal det have udviklingsmuligheder.

Det er godt at kravene til braklægning nu reduceres - der er nemlig i høj grad brug for den ekstra produktion.

EU's landbrugsstøtte er et planøkonomisk instrument der burde revideres kraftigt. Dansk Lanbrug ville sagtens kunne konkurrere med udlandet hvis støtteordningerne blev fjernet og alle konkurrerede på lige vilkår. Det ville også være mere tilfredsstillende for den enkelte landmand at få sin indtjening gennem salg af sine varer end via en støttekasse i Bruxelles.

Afvikling / ændring af EU's støtte ordninger er dog en langsommelig proces som vil tage mange år - landbruget i alle lande skal jo kunne tilpasse sig over en årrække. Det er også muligt at vi andre kommer til at betale lidt mere i supermarkedet - men vi betaler jo allerede for varerne i dag over skattebilletten - så netto stiger tingene ikke.

Fri konkurrence er kun til gavn for dansk landbrug!

Derfor:

  • Dansk landbrug skal have lov at udvikle sig - og ikke begrænses i produktion hvor det ikke er miljømæssigt nødvendigt
  • EU's støtteordninger skal ændres hen mod et friere marked
  • Danske fødevarer og forædling heraf skal være af høj kvalitet - og et indsatsområde for regeringen i Nordjylland