Nordjylland.........

 

 

 

 

........ er ikke udkantsområde - men centrum i norden

Det er godt at bo i Nordjylland og vi skal vende fraflytningen fra vores landsdel. Infrastrukturen skal være optimal både internt og til den øvrige verden.

En vestlig 3. limfjordsforbindelse skal bygges hurtigst muligt med statslig finansiering. Det vil lette det trafikale kaos i Aalborg samt gøre adgangen til Jammerbugt, Vestkysten og ikke mindst lufthavnen lettere. Vi skal i gang NU. Det kan ikke nytte noget at man fra Christiansborg venter på at byrådet i Aalborg bliver enige om hvilken 3. limfjordsforbindelse man ønsker for så får vi aldrig den 3. forbindelse. Vi er nød til at lytte til flertallet i byrådet og så komme i gang med arbejdet. OG selvfølgelig skal broen da finansieres af staten. Nyborg og Faaborg kommune finansierede da heller ikke Storebæltsbroen selvom den ligger i deres kommuner.

Jernbanenettet skal moderniseres og muligheden for at bygge en Kattegat bro skal undersøges.

......... og med Universitet i verdensklasse

Danmarks bedste uddannelsesinstitution ligger i Aalborg Aalborg Universitet. Det innovative miljø og de topkvalificerede kandidater gør landsdelen attraktiv for vækstvirksomheder ikke bare i Danmark men også i Sverige og Norge.

Med en stærk markedsføring af Nordjylland og Aalborg Universitet samt praktisk og logistisk support til nye virksomheder kan vi sagtens øge væksten og standse fraflytningen fra Nordjylland. En regional udviklingspolitik skal medvirke til at gøre Nordjylland til centrum i Norden.

Aalborg Universitet er hele Nordjyllands Universitet. Aalborg Universitet vil naturligvis altid have sit hovedsæde i det østlige Aalborg men ligesom universitet allerede har filialer i Esbjerg og København skal universitetet også have 1-2 filialer nord for limfjorden. Lad os starte med at placere enkelte relevante uddannelser i Vendsyssels hjerte i Hjørring. Det vil kunne trække udviklingen frem i Vendsyssel og vil ikke skade Aalborg eller universitetet generelt. Uddannelsesniveauet skal hæves i hele den nordjyske region.