Lokalpolitik.........

 

Aalborg fakta - viste du at:

...Aalborg bliver den 3. største kommune?

 

 

 

 

..........fordi det påvirker folks hverdag........

Min baggrund

Jeg er en gammel vendelbo - der i en årrække har boet i Aalborg. Du kan læse mit CV ved at klikke her. Du kan også læse mere om mine politiske synspunkter på Det Konservative Folkepartis hjemmside - klik her.

Lokalpolitik

Det er ofte de landspolitiske historier der stjæler mediebilledet - men lokalpolitikken der påvirker folks hverdag. Mange lokalpolitiske forhold er delvis reguleret fra folketingets side - men der er samtidig et utal muligheder for lokalpolitikerne til at påvirke den hverdag vi alle møder i det daglige. Der er derfor også stor forskel på serviceniveuaet fra kommune til kommune når det gælder børnepasning, skoler, biblioteker, ældrepolitik osv osv.

Aalborg Kommune er en god kommune at bo i - men den kan blive LANGT bedre. Hvorfor stille sig tilfreds med middelmådigheden? Hvorfor være tilfreds med at Aalborg Kommune er en god kommune? Aalborg skal være den bedste kommuner - og den skal være hele Nordjyllands hovedstad og drivkraft for udviklingen af Nordjylland. Det er en ambitiøs målsætning..........og det Aalborg får nogle gode og visionære politikere...........:-)

Mine mærkesager - hvorfor?

  • Ældrepolitik - fordi.....
    .........de ældre harbygget det velfærdssamfund vi alle er så taknemmelige for i dag. Det selvsamme velfærdssystem ville vi simpelhen misbruge vhsi vi ikke netop brugte det til at give velfærdssystemtes egne fædre en tryg og omsorgsfuld alderdom. Besparelser på ældreområdet i Aalborg vil jeg ganske simpelt ikke acceptere.


  • Skolepolitik - fordi..........
    ..........børnene er dem der skal bygge videre og bevare velfærdssamfundet. Børnene skal derfor have den bedst ballast fra vores folkeskoler. Ikke mindst i Nordjylalnd er det vigtigt at hæve uddannelsesniveauet for næste generation. en ikke ubetydelige - men oftest overset - detalje i skolesystemet er hvilken betydning god kost har for indlæring, fedme og sundhed senere i livet