Landsråd 2005

Læserbreve 2002/2003

Læserbreve 2004

Læserbreve 2005

Læserbreve 2007

Landsråd 2002

Landsråd 2003

Landsråd 2004

Landsråd 2005

 

 

Landsrådstale 2005

I de seneste par valgkampe har der været fokus på bedre hjemmehjælp – og eksemplerne har været utallige på situationer hvor ressourcerne ikke er tilstrækkelige til at yde den service vi alle forventer der ydes til vores ældre medborgere.

Vi snakket og snakket om det i valgkampen – og løfterne har været mange. Til gengæld er det desværre lidt for begrænset hvad vi har gjort ved sagen imellem valgene. Jo, vi har indført frit valg om andre tiltag – og det er alt sammen også fint nok.

Men bundlinien er desværre, at der ikke i alle kommuner er blevet flere timer – eller snarere minutter – ude i de enkelte hjem til den praktiske hjælp og den personlige pleje.

Nogle kommuner giver kun hjemmehjælp hver 3. uge til folk der har behov for praktisk hjælp til f.eks. rengøring.

Endnu værre er det næsten med de tilfælde hvor de daglige minutter visiteret til den personlige pleje stort set kun rækker til at sige goddag og farvel.

  • Ikke alle steder er de tilstrækkelige ressourcer til stede – og DET er IKKE godt nok – og vi kan altså ikke være det bekendt over for de hjemmehjælpsmodtagerne
  • Og faktisk så kan vi heller ikke være det bekendt overfor de ansatte i hjemmeplejen.

Vi kan gøre det meget bedre – MEN den halve mia der er afsat til ældreområdet i finanslovsforslaget er ikke nok – specielt ikke når en stor del af pengene ikke skal gå hjemmehjælpsområdet.

Men har vi råd til en bedre service her?

JA – selvfølgelig har vi da det. I januar kom det pludselig frem at der alene i 2004 var kommet 23 mia mere ind i statens kasse end forventet. Alene disse penge ville kunne skaffe 125.000 hjemmehjælpstimer om UGEN de næste 20 år!!

Vi bruger også over 20 mia på en efterlønsordning som for den stor dels vedkommende går til raske og rørige mennesker. Flyttede vi bare 5% af disse ressourcer over til hjemmehjælpsmodtagerne, så kunne vi også af denne vej skaffe 125.000 timers ekstra hjemmehjælp om ugen.

Det er selvfølgelig alt sammen politiske prioriteringer - men vi kan IKKE undskylde os med at vi ikke har råd til en bedre hjemmehjælp.

Kære venner – vi må se at komme i gang og gøre det her lidt bedre – både på landsplan fra regeringens side – og ude i kommunerne.

Overfor de borgere der virkelig har behov for bedre service kan vi ikke være bekendt kun at tale om de op til folketingsvalgene – lad os tage fat og vise at vores parti også gør noget ved problemet imellem valgene.

Til slut vil jeg gerne stille vores formand spørgsmålet

  • hvornår vi får et reelt frit valg af hjemmehjælp?

I dag er det sådan at man ikke kan købe en ekstra times hjemmehjælp af kommunen – hvis man vil det. Men hvis man i 10 år har haft den samme leverandør af hjemmehjælp – nemlig kommunen – så er det jo ikke sikkert man har lyst til at skifte leverandør – og få andre ind i sit hjem.

De 85% af Aalborg borgere der i øjeblikket har kommunal hjemmehjælp har altså ikke mulighed for at købe sig til en times ekstra hjælp hvis de gerne vil det. De er altså tvunget til at skifte fra en leverandør af hjemmehjælp som de måske er tilfreds med.

Spørgsmålet er derfor: Hvornår får vi et reelt frit valg så alle kan købe lidt ekstra hjælp hvis man gerne vil det?

Tak.