Landsråd 2004

Læserbreve 2002/2003

Læserbreve 2004

Læserbreve 2005

Læserbreve 2007

Landsråd 2002

Landsråd 2003

Landsråd 2004

Landsråd 2005

 

 

Landsrådstale 2004

Kære landsråd – et resume fra de sidste 1062 dage:

Erhvervsministeriet

 • Skattestop
 • Skattelettelser
 • Jobfradrag
 • Iværksætterfond
 • Mindre generationsskifte beskatning
 • Fremrykning af offentlige investeringer
 • Solidt overskud på de offentlige finanser
 • Solidt overskud på betalingsbalancen
 • Nedlæggelse af 374 råd, nævn og puljer
 • Nedlæggelse af amterne
 • Samling af kommunerne i bæredygtige enheder
 • Etablering af højteknologisk forskningsfond
 • …samt nedsættelse af velfærdskommission

Undervisningsministeriet

 • Bindende læseplaner i folkeskolen
 • Flere timer i dansk, matematik og idræt
 • Tidligere engelsk undervisning
 • 500 mio. til IT i folkeskolen
 • Mere SU enlige mødre
 • Professionelle bestyrelser på universiteterne
 • …og mere samarbejde mellem universitet og erhvervsliv

Miljø

 • Nye vindmøller med energi til flere 100.000 husstande
 • Vandmiljøplan med halvering af udledningen af fosfor
 • …samt oprettelse af naturparker

Forsvar

 • Forsvarsforlig med styrkelse af beredskabet ved terrorangreb
 • Flere styrker til internationale opgaver
 • Flere midler til indkøb af militært isenkram
 • …samt bevaring og effektivisering af værnepligten

Trafikministeriet

 • Forbedringer af jernbanenettet
 • Udbygning af motorvejsnettet
 • 130 km på motorvejene
 • …og større konsekvens ved grove trafikforseelser

Sundhedsministeriet

 • Milliarder til sundhedssystemet
 • Nedbringelse af ventelister
 • Frit sygehusvalg
 • …og en behandlingsgaranti på 2 måneder

Socialpolitik

 • Et års barselsorlov
 • 500 mio. til ældreområdet
 • 400 mio. til bl.a. psykisk syge børn
 • Frit valg af hjemmehjælp
 • Frit valg af plejehjem
 • Opførelse af nye handicapboliger
 • Behandlingsgaranti for stofmisbrugere
 • Penge til væresteder og varmestuer
 • Anbringelsesreform for børn
 • …samt oprettelse af rådet for socialt udsatte

Integrationsministeriet

 • Opstramninger på udlændingeområdet
 • Afskaffelse af de facto flygtninge begrebet
 • 24 års regel
 • Tilknytningskrav
 • Forsørgelseskrav
 • Øgede krav for at få dansk statsborgerskab
 • …og en styrket integrationsindsats

Justitsministeriet

 • Hårdere straffe for vold
 • Kriminalisering af fangeflugt
 • Vidnebeskyttelse
 • 1,8 mia til politiet
 • Flere hundrede mere på gaden
 • Styrkelse af PET
 • Flere fængselspladser
 • …og sikre rocker celler på Københavns Politigaard

Puuhaa – det må være hårdt at sidde i opposition og gå til valg og være oppe mod den slags resultater.

Hvis nogen rundt omkring i landet skulle være i tvivl om den borgerlige regering har gjort en forskel – så lad os minde dem om denne liste – den borgerlige regering har gjort en forskel.

Hvis nogen skulle sige at de konservative ikke har tilstrækkelig indflydelse i regeringen – så lad os minde dem om denne liste – det er ren konservativ politik der er gennemført her.

Kære venner - vi står godt rustet til den kommende valgkamp. Lad os gøre det som ved valget i 1984. Vi vil have vores 42 mandater tilbage.

Tak