Dan Kristensen - Arbejdet

 

CV

Arbejdet

Fritiden

Konservativ?

 

 

 

 

Arbejdet

Studiet

På Cand Oecon studiet læste jeg på overbygningen på den industriøkonomiske specialisering. Udover de obligatoriske makro- og mikroøkonomisk relaterede fag har jeg i projektorienterede opgaver arbejdet med bl.a. international renteteori, innovation samt EU-relaterede forhold. På 9. semester læste jeg på Handelshøjskolen i Århus.

Fødevareministeriet

Jeg forsvarede mit speciale på Aalborg Universtitet den 5. november 1999, men startede den 1. september 1999 som fuldmægtig i Fødevareministeriet (Plantedirektoratet). Mit kontor i Plantedirektoratet arbejdede med EU's markedsordninger for landbrug. Jeg har udover den generelle økonomistyring i kontoret også beskæftiget mig med EU-støtteordninger vedrørende husdyrpræmier, oplagring af korn og oksekød, markedsføring af frugt og grønt samt en række mindre ordninger.

Aalborg Sygehus

I Økonomikontoret på Aalborg Sygehus har jeg en slags økonomisk konsulentfunktion for Neurokirurgisk afdeling, Neurologisk afdeling, Terapiafdelingen, Nuklearmedicinsk afdeling, Logistikafdelingen, Teknisk afdeling og Køkkenet. I samarbejde med de pågældende afdelingsledelser laver jeg løbende opfølgning på økonomi og aktivitet, ligesom der løbende typisk kommer en række ad hoc opgaver vedrørende afdelingerne - herunder i efteråret en Lean analyse af Logistikafdelingen.