Sundheds- og ældrepolitik politik.........

 

Fakta:

225.000 får ældrecheck

21% af dem der får praktisk hjælp har valgt privat leverandør

Der er 7.000 flere i ældresektoren end i 2001

Driftsudgifterne til ældreområdet er steget 1,4 mia fra 2001-2006

En enlig folkepensionist får 120.000 årligt

Der er indført garanti for at man kan få plejebolig efter 2 måneder

Der er 1.200 flere læger end i 2001

Der er 1.300 flere sygeplejersker end i 2001

Der er tilført 8 mia til sundhedsområdet siden 2001

1. oktober 2007 er der indført en ventetidsgaranti på 1 måned

 

 

........der værdsætter dem der skabte velfærdssamfundet

Ældrepolitikken er og bliver en mærkesag for mig. Jeg synes simpelthen vores ældre medborgere fortjener den bedste service vi kan giv dem. Jeg har selv været ude og køre med nattevagten og set og hørt om presset i sektoren - og ved der er noget vi skal have set på her.

Og det er ikke kun en smart mening jeg har fået her op til valget i 2007. Det har jeg faktisk råbt op om i årevis - f.eks her på landsrådet i 2005.

Gennem trepartsaftaler og kvalitetsfeformen sættes der nu heldigvis fokus på uddannelse og abejdsmiljø i bl.a ældersektoren. Dette er glædeligt - og regeringen fortjener stor kredit for det. Vi er imidlertid ikke i mål endnu. Der skal simpelthen behov for flere hænder til pleje og omsorg af ældre menensker med behov herfor.

Derudover har vi desuden det grundlæggende problem at det med det nuværende lønniveau blandt plejepersonale bliver næsten umuligtr at rekruttere tilstrækkeligt med arbejdskraft i plejesektoren. Dette problem kommer man på den ene eller den anden måde til at forholde sig til - og flere kommuner har allerede erkendt dette og er begyndt at give fastholdelsestillæg til de ansatte i sektoren.

Det er selvfølgelig et dilemma for politikerne at blande sig i løndannelsen. Kommunerne må have et bloktilskud til at forbedre forholdene - hvorefter det må være op til kommunerne om de vil bruge pengene på fastholdelsestillæg eller til at købe flere hænder, eller en kombination heraf.

Der skal også være større felksibilietet for personale og beboere til selv at aftale hvilke opgaver der skal løses. Helt tilbage i 1990'erne talte vi om stive regler og minuttyrrani - og det har hverken SR eller VK gjort meget ved. Det kan vi gøre bedre.

Bedre efteruddannelse og arbejdsmiljø til personale skal også gøre det et attraktivt sted at arbejde - og i sidste ende også bedre service for dem det hele drejer sig om - nemlig de ældre der skal have hjælpen.

........og prioriterer medicinske patienter højere

VK regeringen har investeret utrolig mange penge i sundhedsvæsenet siden 2001. Det har rigtig mange patienter nydt godt af. Tusindvis af ekstra patienter er fjernet fra ventelisterne - hvilket ventetidsgarantier og frit sygehusvalg har givet patienterne rettigheder som mange benytter sig af.

Der er imidlertid ikke investeret så meget i de medicinske afdelinger. Der er ofte tale om meget svage patienter der ikke "råber højt" så det høres i medierne. Sygehusenes medicinske afdelinger skal prioriteres lidt højere - så der også her bliver bedre muligheder for at give en optimal behandling og pleje.